Nnywellness.com

Plantronics 233 Bluetooth instruksjoner


Plantronics 233 Bluetooth-hodesettet kan du ta samtaler på telefonen uten å bruke hendene. Men for den å arbeide, må du koble hodesettet til telefonen. Heldigvis bare headset Plantronics hodetelefoner er ekstremt lett å pare med en mobiltelefon---trenger du bare å ha en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.

Instruksjoner

• Slå på telefonen og har det begynner å skanne fra Bluetooth-kompatible enheter. Denne prosessen kan variere, avhengig av telefonens menyinnstillinger, men Bluetooth kan vanligvis finnes i konfigurasjonsinnstillingene. Se telefonens håndboken for mer informasjon.

• Hold headsettet er strømknappen til indikatorlampen blinker rødt og blått. Nå vises Plantronics 233 på mobilskjermen.

• Velg headsettet er oppføring på telefonen. Hvis den ber om et passord, skriver du inn "0000."

• Vent til headsettet er indikator å blinke blått. Når dette skjer, vil din Plantronics 233 kobles til mobiltelefonen.