Nnywellness.com

Hvordan sjekke brems Master sylinder


Brems master sylinder spiller en avgjørende rolle i bilens stoppe evne. Master sylinder er der bremsevæske lagres og bremsevæske hjelper aktivere bremsene når master sylinder begynner å mislykkes det medfører gasspedalen å føle squishy. Dette kan føre til feil i bremsesystemet. Sjekk brems master sylinder minst en gang hver tredje måned skade, slitasje og brems væske nivå.

Instruksjoner

• Rengjør utsiden av master sylinder med en lofri klut. Du finner plasseringen av master sylinder i bilens brukerhåndboken, men det ligger vanligvis i motorrommet nær førerens side. Hvis det finnes en rest av fett på master sylinder, sette noen avfettingsmiddel klut og tørk den master sylinderen ren med det. Legg ikke til avfettingsmiddel på master sylinder direkte å unngå forurensende bremsevæske.

• Inspisere utsiden av master sylinder for lekkasjer, sprekker eller hull. Være oppmerksom på hvor slangene fest og inspisere endene av bremseslanger for sprengning og slitasje.

• Trekk hetten av master sylinder og rengjør det grundig med en klut. Kontrollere nivået av bremsevæske. De fleste master sylindere har en indikator på siden av sylinderen som merker hvor væsken skal nå. Hvis det er ingen indikator, skal væsken være om 1/2-tommers fra toppen av sylinderen.

• Erstatte manglende bremsevæske. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hva slags bremsevæske kreves for bilen.