Nnywellness.com

Tilbakestille en antityverienhet på en 2002 Mustang 3,8 motoren


2002 Ford Mustang er utstyrt med en passiv tyverialarm systemet som immobilizes motoren når den er aktivert. Enheten er utformet for å hindre at motoren startes hvis en kodet tasten ikke brukes. Hvis uvedkommende med en ikke-kodet nøkkel oppdages av systemet, aktiveres antityverienhet. Enheten må tilbakestilles for Mustang kunne være startet og drevet.

Instruksjoner

• Slå av tenningsbryteren.

• Sett inn en kodet nøkkel som er programmert for bestemte Mustang.

• Slå av tenningsbryteren på "on". Ikke start motoren. La tenningen i denne posisjonen i minst fire sekunder å gi datamaskinen tid å anerkjenne nøkkelen kodet og restarte enheten. "Tyveri" indikatoren slår av for å indikere at det har tilbakestilt.