Nnywellness.com

Hvordan endre viderekobling på en T-mobiltelefon


Hvordan endre viderekobling på en T-mobiltelefon

T-Mobile inkluderer viderekobling funksjonen med hver mobiltelefon plan som selger. Funksjonen lar deg ha innkommende telefonsamtalene avsendt å en annen telefonnummer basert på visse betingelser. Du kan ha samtalen videresendes når noen prøver å ringe deg, når du ikke besvarer telefonen, når du er på telefonen, og når telefonen er av nettverket. T-Mobile enheter bruker en menykommando til å definere og fjerne viderekobling.

Instruksjoner

• Trykk på "Meny"-knappen på bunnen av enheten til å få frem menyen. Velg "Innstillinger" fra listen over alternativer.

• Velg "Kaller innstillinger" eller "Ring", avhengig av enhetsmodellen, fra listen over alternativer.

• Bla ned til "Viderekobling" og velg den.

• Velg viderekobling som du vil endre. Du kan velge "Alltid frem," "Frem når opptatt," "Frem når ubesvart" eller "Videre når utilgjengelig." Du kan angi hver av disse ulike tall, men "Alltid frem" vil gjøre andre alternativer moot.

• Tapp oppført telefonnummeret for å endre den. Trykk på tilbake for å slette gamle nummeret og deretter angi din ønskede 10-sifret tall. Velg "Oppdater" for å fullføre endringen.

Tips og advarsler

  • Du kan fjerne viderekobling ved å velge "Arbeidsudyktig" under boksen der du vil angi telefonnummeret.