Nnywellness.com

Hvordan erstatte en fordamperen beholderen i en 2000 Silverado


Hvordan erstatte en fordamperen beholderen i en 2000 Silverado

Fordamperen (EVAP) beholderen på en Chevrolet Silverado er del av drivstoff-fordamping utslipp-kontroll system. Beholderen fylles med aktivt kull, og er utformet for å absorbere drivstoff gasser fra drivstofftanken når motoren er i gang. EVAP systemet sender deretter damp inn i motoren inntak systemet, hvor de er blandet med innkommende drivstoff/luft blanding brennes under forbrenning. Over tid, kan trekull i beholderen falle fra hverandre, og påvirker tilhørende ventiler. Det kan også føre til Silverado lyset på.

Instruksjoner

• Angi den Silverado nødbremsen. chock forhjulene. Løft opp bak på kjøretøyet med en knekt, og plassere den på jack står.

• Finn EVAP beholderen, knyttet til en brakett ved drivstofftanken, på førersiden av bilen.

• Koble quick-connect slangene fra EVAP beholderen - klem kategoriene retainer sammen og trekke store slangen av beholderen. Skyv den låsing fanen i, og trekke av mindre slangen.

• Fjern EVAP canister brakett montering bolt med en socket skiftenøkkel. Fjern beholderen fra braketten.

• Installere nye EVAP beholderen til braketten, og stram montering bolten med en socket skiftenøkkel. Erstatte quick-connect slangene ved å skyve dem i beslag; kategoriene festes, når slangen er sikre.

• Senk bilen til bakken.