Nnywellness.com

Hvordan du bruker Root Explorer


Root Explorer er en filbehandler for Android operativsystem. Med roten Explorer får du skjulte kataloger som bare er synlig for brukere med Root-tilgang, som datamappe. Derfor kan det bare installeres på telefoner som er endret for å gi Root-tilgang. En telefon som har Root-tilgang er ofte referert til som en forankret telefon. Hvis telefonen er rotfestet, vil du finne roten Explorer å være et nyttig program for poking rundt systemmappene.

Instruksjoner

• Tapp pilen nederst i venstre hjørne av skjermen for å åpne visningen "Alle programmer".

• Rull nedover til du ser "Root Explorer". Trykk på ikonet for å laste inn programmet. En Mappeliste vises.

• Trykk mappen merket ".." til å gå opp en mappe. Trykk på "Tilbake"-knappen for å gå tilbake til den opprinnelige katalogen. Dette er hvordan du navigerer med roten Explorer.

• Trykk og hold en fil eller mappe til å trekke opp sammenheng meny. Fra kontekstmenyen kan du utføre følgende operasjoner på filen eller mappen: slette, endre navn, kopiere, flytte, sende, vise innhold, redigere, justere filrettigheter og vise egenskaper.

• Trykk på "Tilbake"-knappen for å lukke hurtigmenyen uten å endre noe.

• Trykk på "Meny" for å åpne rot Explorer hovedmenyen. Herfra kan du opprette en ny mappe, legge til et bokmerke, søke, velge flere filer eller mapper og vise filinnholdet.

• Trykk på "Tilbake"-knappen for å lukke hurtigmenyen uten å endre noe.