Nnywellness.com

Samsung DVD Recorder problemer


Samsung DVD Recorder problemer

DVD-opptakere brukes til å kopiere DVD og overføre VHS-kassetter til et moderne medium. De kan sikkerhetskopiere videoer i tilfelle noe skjer med den opprinnelige versjonen. Noen Samsung-modeller kan oppleve problemer.

DVD kopiere ikke

/ DVD-opptaker-Review.com sier mange kommersielle DVD er kodet med beskyttelse som holder dem fra å være copied. (Se referanse 1.) Film distributører inkluderer denne beskyttelsen for å hindre at forbrukerne å bootleg piratkopiering av filmer. De fleste DVD-opptakere, inkludert Samsung modeller, lar ikke deg kopiere filmer med denne beskyttelsen.

DVD-R-plater virker ikke

Noen Samsung DVD-opptakere har problemer med å kommunisere med forskjellige merker av tomme DVD-R-plater. Produsenter bruker forskjellige materialer for å gjøre sine tomme plater og laser på noen DVD-opptakere er ikke sterk nok til å skrive på enkelte plater. Forskning modellen å se hvis det er merker av plater som ikke arbeide med den.

DVD kopier spille ikke

DVD-opptakere er ikke så enkel å bruke som videospillere. For eksempel når DVDen er brent, må du fullføre platen. Overføringsfeil hindrer ytterligere informasjon skrevet og gjør platen til å arbeide med andre DVD-spillere.