Nnywellness.com

Kopiere kontakter fra en Treo


Flytte kontakter fra en Treo til en datamaskin, SIM-kortet eller bare prøver å synkronisere alt opp kan være frustrerende og komplisert. Når du skal flytte kontakt databasen fra en Treo, finnes det flere alternativer for å hjelpe deg fullføre oppgaven.

Instruksjoner

• Åpner baksiden av Treo og ser for SIM-kortet. Hvis telefonen bruker SIM-teknologi kan du flytte kontaktene på SIM-kortet ved å angi kontakt databasen og bruke funksjonen "Flytt til SIM". Ikke alle Treo telefoner kan du flytte alle kontaktene samtidig. Når kontaktene er på SIM-kortet, er du klar til å flytte den og alle kontaktene i en ny telefon.

• Synkronisere kontakter med Outlook ved hjelp av ActiveSync. Hvis du bruker en exchange-server for e-post på din Treo, vil kontaktene allerede være tilgjengelige i Outlook. Hvis du synkroniserer direkte til en datamaskin, åpne ActiveSync og kontrollerer at det er merket av for «PDA til datamaskin». Klikk "Synkroniser nå."

• Send din Treo kontaktdatabasen hjem åpne kontaktene og velge "Send kontakter" under Alternativer. Velg riktig e-postprogrammet fra alternativene som dukker opp og trykk "Send". Hver Treo varierer litt og ikke alle kan sende hele databasen i en enkelt e-post.

• Bruke SMS når du har et lite antall kontakter å videresende til en annen part. Velg "Send kontakter" fra menyen på kontakten du vil videresende. Trykk "SMS" i tilsvarende pop opp og velg "Send."