Nnywellness.com

Typer kabler for en Omnia II


Typer kabler for en Omnia II

Mobiltelefoner kommer nå til å lagre og spille av mediefiler. De kan nå kobles til datamaskiner, skjermer og høyttalere i tillegg bare ladere og hodetelefoner. Dette betyr at flere kabler kan brukes. Samsung Omnia II har en rekke kabler som kan erverves både for lading og data-deling formål. Disse kan kjøpes online eller fra mobile forhandlere.

USB ladekabelen

Med en USB-port på ene enden og en mini USB i den andre for tilkobling til Omnia II håndsettet, kan USB ladekabelen brukes for datadeling med en PC. Samtidig kan den lade telefonen fra PC-strømforsyning. Kabelen leveres med Omnia II.

Bil ladekabelen

Billadekabelen er en kjøpes ekstra for Omnia II. Det er koblet til strømnettet sigarettenner i bil og har en mini USB-port på den andre enden for tilkobling til Omnia II.

Laderen

Main laderen leveres med Samsung Omnia II og er koblet til en stikkontakt. Tilkoblingen avhenger av land at telefonen er kjøpt, men adaptere er tilgjengelig for denne plugin. Den andre enden av strømkabelen er mini USB-tilkobling til å koble kjernen til telefonen.

TV ut-kabel

TV ut-kabelen kobler Omnia II til en TV. Dette gjør at video og foto filer på Omnia vises på en større skjerm. Video ut-kabel er koblet til telefonen med en 3,5 mm jack som fører til en tre-jack oppsett for tilkobling til TV AV portene, inkludert venstre og høyre høyttaler knekt og kontakten.