Nnywellness.com

Hvordan endre en vifte Motor i en 1995 Sentra


Når du endrer en vifte motor i en 1995 Nissan Sentra er det viktig å teste motoren selv garantere feilen finnes i motoren. Selv om feil av motoren presentere seg selv, er den vanligste av alle feil relatert til viften motoren drift blåser motor resister. Resister, direkte til venstre baksiden av viften motoren, er ansvarlig for å bistå i varierende viftehastigheter.

Instruksjoner

• Fjern i hanskerommet ved å fjerne skruene på begge sider av boksen med en socket og ratchet. Også fjerne de to boltene som fester på spissen til midtstilt øverst på boksen med det samme verktøyet. Trekk i hanskerommet av dashbordet.

• Fjerne den under dash dekker bør en være tilstede, bruker socket og ratchet. Koble den elektriske kontakten koblet til viften motoren.

• Presse og trekke gummi vent slangen fra motoren og la den motsatte enden knyttet til saken. Fjern skruene rundt omkretsen av viften motoren som holder det HVAC saken med en kontakt, kort forlengelsen og ratchet. Lavere viften motoren fra saken.

• Installere nye viften motoren og skruer rundt basen med de samme verktøyene som brukes for utvinning. Plugg den elektriske kontakten inn i motoren. Skyv ventil slangen inn i hullet i siden av motoren. Installere i hanskerommet. Installere viften under dash dekselet.