Nnywellness.com

Hvordan spare batteriet på en iPhone 4


Hvordan spare batteriet på en iPhone 4

IPhone 4 er den populære mobiltelefonen produsert av Apple som gir brukerne mange alternativer for mobil databehandling, men sine mange funksjoner kan raskt tappe batteriet. Batteriet på enheten kan tappes raskere hvis tiltak for å spare batteriet ikke er tatt. Holde enheten ut av solen, gjør at iPhone er ikke koblet til en datamaskin i hvilemodus, slå av visningen, slår av Wi-Fi og demper lysstyrken på skjermen vil hjelpe deg å spare batteriets levetid.

Instruksjoner

• Koble din iPhone fra en datamaskin som er i dvalemodus, ventemodus eller slås av for å hindre at batteriet tappes.

• Trykk på "på/av Dvale/vekke" knappen på toppen av enheten for å låse den, slå av skjermen og spare batteri. IPhone låser hvis du ikke Berør skjermen litt som standard. Låse opp iPhone ved å trykke knappen "på/av Dvale/vekke" igjen eller ved å trykke på Hjem-knappen og dra glidebryteren.

• Slå av Wi-Fi. Gå til "Innstillinger", "WiFi" og sette Wi-Fi til "Off". Batterilevetid kan forbedres ved hjelp av Wi-Fi i stedet for mobildatanettverk hvis du bruker iPhone for Web Småleser hyppig.

• Demp lysstyrke på skjermen. Trykk "Innstillinger", "Lysstyrke" og lavere standard skjermlysstyrke ved å dra glidebryteren til venstre.