Nnywellness.com

Hvordan låser jeg en skarp GX30?


De skarpe GX30 er GSM mobiltelefon som ikke er tilgjengelig hos alle store leverandør i USA Det er en flip-stil telefon utstyrt med Bluetooth, en 1.1-megapixel kameraet og en hukommelse card sprekk. Mens telefonen ikke kan kjøpes gjennom en stor amerikansk, kan den skarpe GX30 bli funnet via Internett, regionale operatører eller mindre tredjeparts forhandlere. Hvis GX30 er låst, men kan det brukes med alle store amerikansk for plassering og mottar telefonsamtalene.

Instruksjoner

• Kontakt tjenesteleverandøren som GX30 er låst til å be om opplåsingskoden.

• Sett inn et godkjent SIM-kort i du GX30 og slå den på.

• Input 017636371 # bruke telefonens tastatur og GX30 vil tilbakestille så gå tilbake til hovedskjermbildet.

• Trykk "M"-tasten.

• Velg "Innstillinger".

• Velg "Security".

• Velg "MEP låser."

• Angi de GX30 låskode. (Dette er ikke det samme som opplåsingskoden. Det er koden som låser telefonen men ikke nettverket. Standardkoden er 0000.)

• Velg "Nettverk."

• Velg deaktivere"."

• Angi opplåsingskoden fra trinn 1.

Tips og advarsler

  • Angi opplåsingskoden nøyaktig som angitt. For mange feil kodeoppføringer vil permanent låse telefonen til sitt opprinnelige nettverk.