Nnywellness.com

Hvordan starte maskinen VW eksternt


Hvordan starte maskinen VW eksternt

Volkswagen biler av de fleste modeller og år er utstyrt med keyless oppføring og ekstern start evner. Denne teknologien lar deg starte motoren fra så langt et par hundre feet fjerne benytter en nøkkelring ekstern. Med fjernkontrollen, kan du tilgang motor starteren i ti minutter om gangen og få bilen varmes opp i kaldt vær. Starte bilen tar bare noen sekunder, og med den rette fremgangsmåten kan du styre hvordan bilen startes.

Instruksjoner

• Trykk på "Lås"-knappen på fjernkontrollen, og vent til blink på bilen.

• Trykk og hold starteren knappen på fjernkontrollen til motoren starter. Slipp knappen. Dette starter motoren i ti minutter, hvoretter det slås automatisk av.

• Trykk og slipp knappen "Låse" igjen, og trykk og hold knappen starter mens bilen kjører hvis du vil deaktivere automatisk starteren.

• Trykk på "Lås"-knappen, så hold knappen starter igjen å aktivere ekstern starteren en ekstra tid hvis motoren er av i minst ti sekunder mellom forsøk

• Inn i bilen med din tenningsnøkkelen og slå bilen som normalt til slutt autostart og faktisk engasjere tenningen.