Nnywellness.com

Hvor å fastsette en Sony Bravia TV som ikke slår seg på


Hvor å fastsette en Sony Bravia TV som ikke slår seg på

Noen Sony TVer og skjermer selges under Sony Bravia merke. Utstyret har flere strømsparingsinnstillinger, tidsinnstilling og funksjonalitet for flere inndatakilder. Problemer med Sony Bravia-TV kan inkludere TV ikke slå på. Løse dette problemet ved å følge noen feilsøkingstrinn.

Instruksjoner

• Kontroller at Bravia er koblet til en stikkontakt og at det er strøm på kontakten. Koble TV og koble en lampe eller annet utstyr som du vet fungerer. Hvis lampen ikke lys, når viktigste krets breaker panel for hjem og se etter snublet breakers. Tilbakestille alle du finner, og sett den modig-støpselet.

• Skifte batteriene i fjernkontrollen hvis du fortsatt ikke bruke TV. Fjern fjernkontrollens dekselet og erstatte batteriene med frisk. Prøve å slå TV med strømknappen som er på Bravia selv hvis du fortsatt har problemer. Dette vil hjelpe deg finne ut om problemet er med fjernkontrollen eller TV.

• Foreta justeringer til strømbesparelses-funksjonen hvis BRAVIAs bilde vil ikke slå på, men lyden vil. Å trykke på "Power Saving" knappen på fjernkontrollen veksler mellom "Off", der strømsparing er av; "Lav/høy" hvor bildet kan sees, men strømforbruket reduseres; og "Bilde Off," hvor lyden forblir på, men ikke noe bilde vises. Veksle til "Off" er valgt.