Nnywellness.com

Tilbakestille Sylvania TV etter strømbrudd


Hvis du er ser Sylvania TV-apparatet, bare for å ha seeropplevelsen avbrutt av strømbrudd vil du tilbakestille TVEN når strømmen er gjenopprettet. Strømbrudd kan oppstå av mange grunner, for eksempel et problem med det elektriske nettet, uvær eller en ulykke som skader en strøm polet.

Instruksjoner

• Slå av Sylvania TV.

• Hold ut støpselet på slutten av strømledningen og koble den fra stikkontakten.

• Vente 30 minutter å gi TV tid til tilbakestilling.

• Koble strømledningen igjen.

• Slå Sylvania TV tilbake på.