Nnywellness.com

Slik Sync programvare for LG VX5200


Slik Sync programvare for LG VX5200

Din LG VX5200 kommer med USB-datakabel og en programvareplate. Å synkronisere filer mellom din LG VX5200 og PCen, installere USB-driveren fra inkludert platen og koble telefonen til datamaskinen via medfølgende USB-kabelen. Overføre programvaren krever et Windows-miljø. Mac OS X støttes ikke. En gang koplet, vil du kunne bla gjennom filene på VX5200 og synkronisere medier mellom enheten og datamaskinen.

Instruksjoner

• Sett inn Programvareplaten til PCen og følg installasjonsveiviserens instruksjonene for å installere USB-driveren på din datamaskin.

• Koble VX5200 og datamaskinen via USB-kabelen. Windows gjenkjenner VX5200 og fullfører driverinstallasjonen. Når installasjonen er fullført, blir du bedt om å åpne en mappe som inneholder filene for VX5200. Bekrefter du vil åpne mappen og bla enheten.

• Bla gjennom VX5200 med PCen ved åpning og utforske mapper. Dra og slipp bilder og lyd-filer til og fra mappen VX5200. Når ferdig, kan du koble til VX5200 fra datamaskinen.