Nnywellness.com

Hvordan du konfigurerer Norstar Meridian


Hvordan du konfigurerer Norstar Meridian

Norstar Meridian gjør en rekke flerlinjet telefoner utviklet spesielt for bedrifter som har en stor samtale volum. Selv om hver modell varierer noe, bruker de alle de samme oppsett prosessene. I November 2010, mest Norstar telefonen systemer koster mellom $30 og $200. Disse telefonene er tilpasses og la du programmet Hurtigvalg i tillegg til å endre innstillingene for skjerm og ring.

Instruksjoner

• Ekstern "CONFIG." La telefonen gå til-menyen. Meridian systemet ber deg om å angi et passord.

• Input "Admin" Dette er standardpassordet. Telefonens display bør vise undermenyen alternativer. Trykk riktig menyalternativet fortsette installasjonen.

• Programmet et nummer for Hurtigvalg ved å trykke knappen "Ansiktstrekk" deretter "* 1." Trykk på knappen du ønsker å programmere. Angi antallet du vil plassere på hurtignummer, og trykk "OK".

• Endre kontrasten i skjermen ved å trykke knappen "Funksjon", deretter "* 3." Trykk en talltast mellom 1 og 9 angi lysstyrkenivået og trykk "OK".

• Angi ring. Trykk "Ansiktstrekk" deretter "* 6." Trykk en talltast mellom 1 og 4. Hvert tall spilles en annen ring. Trykk "OK" for å velge en ring.

Tips og advarsler

  • I brukerhåndboken instruksjoner for flere tilpasningsalternativer.