Nnywellness.com

Hvordan endre lampen i et Polaroid LCD TV


Hvordan endre lampen i et Polaroid LCD TV

Hvis bildet på Polaroid LCD TV begynner å svekkes, trenger du ikke nødvendigvis å erstatte hele TV. Du må nok bare skifter lampen inni den. Lampene er lyskilder for Polaroid LCD-TVer. Uten en skikkelig arbeider lampe, vil du ikke se et klart bilde.

Instruksjoner

• Slå TVEN og alle media enheter festet. La TV kjølig ned før du berører noe inne.

• Koble fra alle kabler som er festet til baksiden av TVEN, så la TV avkjøles i noen minutter.

• Fjern bakdekselet på TVEN. De fleste dekker kan enkelt fjernes med en enkel skrutrekker.

• Ta av lampe-dekselet. En skrutrekker er alt du bør. Hvis du ikke finner lampe dekselet, se brukerhåndboken Polaroid LCD-TV.

• Fjerne lyselementet med en myk klut for å unngå å bli brent; lampen kan fremdeles varm.

• Skru i ny lampe med den samme myk kluten, fordi oljer fra hendene kan forårsake tidlig forverring av lampen.

• Sett på lampe-dekselet. Kontroller at det er riktig festet.

• Fest bakdekselet på TVEN.

• Koble alle kablene fra medieenheter.

• Slå på TVEN. Du skal nå ha et bilde som ligner det du hadde da du først kjøpte Polaroid LCD-TV.