Nnywellness.com

Hvordan erstatte hytte filteret i en 1997 Honda CRV


1997 Honda CR-V har et utskiftbart hytte air filter som blokkerer allergener, små partikler og støv fra innstigning indre av bilen fra uteluft inntaket. Honda anbefaler erstatte hytta filtrere en gang hver 10.000 miles, eller hver 12 måneder. Hvis CR-V er ofte drevet trafikk eller i støvete forhold, skal filteret inspiseres oftere. Filtere skitne hytte reduserer luftstrømmen gjennom ventilasjonssystemet.

Instruksjoner

• Åpne i hanskerommet. Løsne stopp barer på hver side i hanskerommet.

• Fjern de to skruene som holder i hanskerommet til dashbordet.

• Trekk i hanskerommet av dashbordet.

• Fjern skruene som holder i metall beholder ramme. Fjerne rammen fra dashbordet.

• Trekk filter ut av filterhuset.

• Fjern gamle hytte filteret fra filterhuset.

• Skyv det nye filteret inn filterhuset. Kontroller at pilen markeringene på filter er vendt i samme retning som det gamle filteret.

• Installere filter boliger dekselet.

• Erstatte metall beholder ramme og skruene som holder den på plass.

• Erstatte hanskerommet. Sett inn skruene som kobler den til dashbordet. Koble stopp barer på hver side i hanskerommet tilbake på plass.