Nnywellness.com

Hvor å ur en ekstern DVR bruker FiOS


Hvor å ur en ekstern DVR bruker FiOS

FiOS er et fiber optisk TV alternativ fra Verizon. Fiberoptiske kabler bruk tråder av plast eller glass til å overføre informasjon via lyssignal til tilkoblet maskinvare. Med lys traveling raskere enn standard elektroniske signaler, er fiber optikk TV kunne behandle og sende mer informasjon enn de fleste andre alternativer. Med FiOS har alle mottakere på et enkelt nettverk en innebygd DVR (digitale videoopptakeren). Fordi FiOS nettverk mottakere sammen, kan du se eksternt innhold på en mottaker når du registrerte innholdet på en annen mottaker i et annet rom.

Instruksjoner

• Slå på TV og FiOS mottakeren du vil se den innspilte programmeringen på.

• Trykk på "DVR"-knappen på fjernkontrollen. En liste over all registrert informasjon laster et øyeblikk på TV-skjermen.

• Trykk knappen "Ned" retningspil til du merker det innspilte programmet du vil vise.

• Trykk "Play" på fjernkontrollen FiOS og innspilte innholdet begynner å spille på skjermen. Når opptaket er ferdig å spille, har du valget mellom å slette eller lagre innholdet. Velg "Slett" fra ledeteksten som vises, og trykk "OK" for å fjerne programmering fra harddisken. Velg "Lagre", deretter "OK" lagre innholdet.