Nnywellness.com

Hvordan motta digitale signaler på en HD-TV


Det finnes et bredt utvalg av signaltyper i bruk i dag med TV. Av alle disse signalene er imidlertid bare tre digital (resten er analog). Disse tre signalet er HDMI; eller High Definition Multimedia Interface (lyd- og bildesignaler); Optisk, aka Toslink S/PDIF (lydsignal); og koaksial S/PDIF (lydsignal). For å motta digitalt signal på din HDTV, trenger du minst én av disse innganger på TVen.

Instruksjoner

• Sett optisk digitallydkabelen til "Optiske ut" porten på enheten, og koble deretter den andre enden til "Optiske i" porten på baksiden av HDTV.

• Koble digitale koaksiale lydkabelen til "Koaksial ut" porten på enheten, og plasser den andre enden i "Koaksial i" porten på baksiden av HDTV.

• Koble digitale HDMI audio/video-kabelen til "HDMI ut" porten på enheten, og sett deretter den andre enden til "HDMI i" porten på din HDTV.

• Slå på din HDTV, pluss enheten tilkoblet, og bytte til videoinngangen modus på din HDTV å matche mottakskvaliteten digitale (HDMI, optisk eller koaksial, avhengig av hva du bruker). Deretter spille de ønskede mediene på enheten. TVEN vil nå motta digitale signaler fra enheten.