Nnywellness.com

Hva er en TTY-enhet?


Hva er en TTY-enhet?

Ifølge-aboutTTY.com er en TTY-enhet en Teksttelefon brukes av personer som er døve, hørselshemmede eller tale-svekket. Det er noen ganger referert til som en TDD (telekommunikasjonsenhet for døve) selv om TTY er foretrukket fordi TTYs benyttes også av personer som ikke er døv.

Slik fungerer det

Brukere av en TTY-enhet kan skrive meldinger og tilbake i stedet for å snakke og lytte. Oppringere satt telefonrøret på en TTY maskinens akustisk kopper, og deretter skriver du inn meldingen på TTY tastaturet. Meldingen sendes deretter over telefonlinjen til en TTY maskin på den andre enden, som viser tekst.

Bare én TTY?

Hvis en oppringer ikke har sin egen TTY, kan de bruke telekommunikasjon relésending tjeneste, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Operatoren TRS vil fungerer som et mellomledd og skrive meldingen til TTY enheten samt opplest skrevet svaret.

TTY og mobiltelefoner

Sjekk med enkelte produsenter for TTY-kompatible mobiltelefoner og deres spesifikke behov. Du må også kontakte tjenesteleverandøren for å se om TTY toner støttes.