Nnywellness.com

Hvordan konvertere MPG til liter / 100Km


Hvordan konvertere MPG til liter / 100Km

Drivstofføkonomi er preget av den gjennomsnittlige avstanden reist av et kjøretøy mens forbruker en viss mengde bensin. Enheten som uttrykker hvilket bil drivstoff økonomien i USA er miles per gallon enhet (MPG). Imidlertid, Canada og europeiske land benytte et annet målesystem for dette formålet. Vanligvis er det antall liter nødvendig for en bil å reise 100 kilometer. Konvertering fra én enhet til en annen er en enkel matematisk beregning.

Instruksjoner

• Multiplisere antall miles av 1.6093 konvertere til kilometer. For eksempel 21 bonuspoeng svarer vil gi følgende antall kilometer: 21 x 1.6093 = 33.7953 km.

• Multiplisere bensin volumet i gallons av 3.7854 konvertere den til liter: en gallon tilsvarer 3.7854 liter.

• Dele liter kilometer å beregne gass beløpet kreves for å kjøre en kilometer. Denne verdien kalles også liter per kilometer (LPK). I vårt eksempel LPK verdien er følgende: 3.7854 / 33.7953 = 0.112 LPK.

• Multiplisere LPK med 100 for å konvertere MPG til liter / 100 km. I dette eksemplet er det 0.112 x 100 = 11,2 liter / 100 km.