Nnywellness.com

Sende en fakstone til en faksmaskin


Sende en fakstone til en faksmaskin

Faksing sender informasjon via en telefon kabel. Avsenderen sender toner, som en 1300 Hertz tone for svart og en 800-Hertz tone for hvit. Motta faksen hører 1300 Hertz tonen og overfører det til papiret med sin laserutskrift mekanisme. Når 800 Hertz tonen det løfter utskrift hodet av papiret og venter på neste signalet. Den beveger seg celle for celle fra høyre til venstre og gjenoppretter hele bildet som sendes.

Instruksjoner

• Koble faksmaskinen til en telefonlinje og skriver ned telefonnummeret. Dette vil være mottar linjen sende tonen til.

• Ring telefonnummeret som faksmaskinen er koblet, med et land linje eller mobiltelefon. Maskinen ringer som en vanlig telefon ville, og så du vil høre et pip som betyr at faksmaskinen er klar til å motta meldingen.

• Slå på tone generator og øke volumet på dekningen. Drei knotten til 800 Hz eller 1300 Hz til å opprette en faks signal. Sted tone generatoren nær telefonen å sende faks signalet til faksmaskinen.