Nnywellness.com

Hvordan kan jeg konfigurere min celle til datamaskinen?


Hvordan kan jeg konfigurere min celle til datamaskinen?

Dagens mobiltelefoner utføre mange funksjoner felles for stasjonære datamaskiner, inkludert opprettholde adresseboken og sender og mottar e-postmeldinger. Fordi du kan delta i disse aktivitetene på begge enhetene, kan du ønsker å synkronisere data mellom begge enhetene. For eksempel hvis du sende og motta e-post på begge enhetene, kan du synkronisere dem slik at alle meldinger er tilgjengelige på begge enhetene. Windows kommer installert med Windows Mobile Device Center, programmet brukes til å synkronisere mobile enheter.

Instruksjoner

• Koble mobilen til datamaskinen med telefonens datakabel.

• Vent noen sekunder til Windows Mobile Device Center lanserer. Hvis den svikter å starte, åpner den ved å klikke "Start > alle programmer > Windows Mobile Device Center."

• Klikk "Konfigurere enheten" og velg dataene som du vil synkronisere. For eksempel Velg "Kontakter" synkronisere adresseboken. Klikk "Neste".

• Angi et navn for enheten og klikk "Setup". De merkede dataene synkroniseres automatisk.