Nnywellness.com

Hvordan å skifte i Magnavox projeksjon TV


Magnavox projeksjon TVer er utstyrt med en lampe, eller pære, å sikre at bildet er klart og lyst. Over tid kan pære svak eller blåse ut helt. Du kan bestille en erstatning pære og installere det selv å unngå kostbare reparasjonsregninger.

Instruksjoner

• Koble strømledningen fra stikkontakten å sikre TV er utladet. Tillate pære avkjøles i minst 20 minutter å hindre elektrisk støt og brannsår.

• Fjern dekorative dekselet nederst foran på TV-apparatet, under skjermen. Skyv dekselet av med litt press med hånden for å avsløre modulen pære.

• Bruk skrutrekkeren til å fjerne den beskyttende tildekningen på pære modulen tilgang til modulen pære. Løsne de tre skruene på modulen pære og trekke pære ut nøye.

• Sett inn ny pære og stram de tre skruene. Stram skruene for å sikre at pære forblir på plass.

• Erstatt den beskyttende tildekningen og sikre de aktuelle skruene. Erstatte dekorative dekselet.

Tips og advarsler

  • Bare kan løsnet skruene på modulen pære. De kan ikke fjernes.