Nnywellness.com

Dempe en iPhone når på en konferansesamtale


Dempe en iPhone når på en konferansesamtale

Ofte på en konferansesamtale, vil du lytte til samtalen, men ikke nødvendigvis bidrar. Under disse lange perioder med stillhet er det riktig telefonkonferanse etikette dempe telefonens mikrofon for ikke å distrahere andre medlemmer av samtalen med uviktig bakgrunnsstøy fra telefonen. Og ikke bare er det høflig, men den frigjør deg for å utføre andre oppgaver uten å bli hørt. Hvis du bruker iPhone til telefonkonferanser, kan du dempe mikrofonen direkte fra den samtale skjermen.

Instruksjoner

• Se på mobilskjermen etter at du har blitt konferansesamtalen. Finn alternativet "Mute" over den røde "Avslutt samtale"-knappen. Det er merket med et ikon for mikrofon med et strek over.

• Trykk en gang på torget "Mute" med fingeren. Dette vil slå iPhone mikrofon, slik at du kan høre samtalen mens resterende lydløs til andre medlemmer av konferansesamtalen.

• Trykk en gang på torget "Mute" når du ønsker å snakke igjen.