Nnywellness.com

Hvordan teste motstanden av oppladbare batterier


Hvordan teste motstanden av oppladbare batterier

Motstand er en måling som beskriver hvor mye elektrisk strøm er hindret av en elektrisk komponent. Enheten som måle motstand kalles en ohm. Du kan måle motstanden av nesten alle elektriske komponenter, inkludert oppladbare batterier, bruker et multimeter. Et multimeter bruker to ledende sonder og en multifunksjonell avlesning for å vise gjeldende og motstand egenskapene til en komponent eller krets.

Instruksjoner

• Slå på din multimeter og bruk valglinjen store i midten for å velge innstillingen impedans. Denne innstillingen bør være merket med ohm symbolet (en "U" snudd opp-ned). Hvis din multimeter tilbyr flere motstandsinnstilling, bruk det lavest anvendelig.

• Kontakt en av multimeter sonder til positiv terminalen batteriet du ønsker å teste, og den andre til den negative terminalen.

• Registrere resultatene. Merk at hvis din Eter bare har én motstandsinnstilling og angir automatisk, kan det være et lite ikon angir om målingen vises i ohm, milli-ohm eller kilo-ohms.