Nnywellness.com

Gravering verktøy brudd på garantibestemmelsene?


Gravering verktøy brudd på garantibestemmelsene?

Det er vanlig praksis å gravere verktøy med en personens initialer eller en annen skille mark. Dette bidrar til å unngå å få en persons verktøy blandet opp med en annen. Det er også et sikkerhetstiltak. Noen frykter at gravering vil annullere garantien.)

Betraktninger

Gravering er en vanlig form for sikkerhet merking. Hvis verktøy er stadig stjålet, du eieren kan spores lettere hvis de har en distinkt merke. Det er viktig å sørge for at slike sikkerhet merking ikke annullere garantien.

Typer

Skade verktøyet vil ofte ugyldiggjøre garantien på routeren, så typen verktøy under vurdering er viktig. Store håndverktøy forventes å opprettholde noen slitasje ved normal bruk. Det er svært usannsynlig at gravering vil ugyldiggjøre garantien på slikt verktøy. Mindre, mer følsomme elektroniske verktøy kan bli skadet av enkelte typer gravering, men og det er mulig at dette kan annullere garantien.

Advarsel

Før verktøy gravert, er det best å sjekke med produsenten eller butikken der du kjøpte varene å finne ut den eksakte detaljer om deres Garantibetingelser.