Nnywellness.com

Hvor å Tether en Samsung Intrepid


Hvis du trenger tilgang til Internett der ingen Wi-Fi-aktiveringspunkt ligger i nærheten, kan du koble Samsung Intrepid som modem for mobiltelefon. Alt du trenger er USB-kabelen som fulgte med telefonen. En mobil Internett-tilkobling er ikke så fort som en Wi-Fi-tilkobling, men den er tilgjengelig i flere områder. Ved tethering med din Intrepid, vil du ha tilgang til Internett uansett hvor telefonen har datatjeneste.

Instruksjoner

• Trykk Windows logo på Hjem-skjermen.

• Merk "Internett deling" og trykk "OK"-knappen.

• Angi "PC tilkoblingen" til "USB" og "Nettverkstilkobling" til "Telefonen som Modem."

• Trykk tasten under "Meny" og klikk "Tilkoblingsinnstillinger."

• Åpne koblingen "Administrere eksisterende tilkoblinger" og velg "Telefonen som Modem #777."

• Trykk på "OK"-knappen to ganger for å gå tilbake til skjermbildet "Internett deling".

• Koble USB-kabelen til telefonen lading port. Koble den andre enden av kabelen inn i en åpen USB-port på PCen.

• Trykk den venstre-tasten til å velge "Connect" og vent til "Status:" feltet endres for å vise som «Tilkoblet».