Nnywellness.com

Hvordan fjerner jeg Driver døren speil fra et C32?


Førerens dør speil på Mercedes-Benz C32 sikrer døren med tre koblede pigger som strekker på siden av døren; speilet sikrer deretter bruke tre nøtter ligger bak tilgangspanel som kobles til den indre dørpanelet. Ledningsnett som driver Mercedes speil linsen er skjult bak det på plass. En av de vanligste årsakene fjerne førerens dør speil er på grunn av skade forårsaket av å bli truffet av et passerende bil.

Instruksjoner

• Åpne førersiden dør så langt som mulig, og finne trekantet dekselet sikret til det indre dørpanelet. Dekselet er plassert direkte motsatt det sted hvor speilet er festet på utsiden av døren.

• Trekk tilgang av indre dørpanelet, med fingrene.

• Trekke ledningsnett ut av indre døren og koble.

• Ta ut tre boltene som fester speilet til dør rammen, bruker socket og ratchet.

• Trekke speilet rett ut fra døren for å fjerne den.