Nnywellness.com

Hvordan feilsøker jeg en HBH-608 Bluetooth?


Hvordan feilsøker jeg en HBH-608 Bluetooth?

Sony Ericsson HBH-608 Bluetooth kan du trådløst snakke i telefonen mens du utfører andre oppgaver som er enklere med begge hendene, som mat, trene og bruke datamaskinen. En Bluetooth-enhet kan også minimere distraksjoner mens du kjører og beskytte deg mot å få en referanse i enkelte stater. Dessverre kan du oppleve problemer med Bluetooth som krever problemløsing. Hvis tilkobling og batteri kontrollerer enheten fremdeles ikke virker, erstatning kan være nødvendig.

Instruksjoner

• Lade hodetelefonen og kontroller at det er i nært hold til mobiltelefonen. Hvis enheten har mistet sitt område, kan du miste tilkoblingen til mobiltelefonen.

• Sjekk indikatorlampen på Bluetooth å avgjøre hvis det blinker rødt. Det blinkende røde lyset betyr batteriet er for lav, og enheten må lades. Hvis Bluetooth slår etter 10 minutter, betyr batteriet må belastet eller koblet til mobiltelefonen. Hvis Bluetooth interne batteriet ikke lenger produserer en full lading, må så du kjøpe en ny Bluetooth-enhet.

• Juster volumet på telefon eller Bluetooth-enhet etter noen lydproblemer.

• Tilbakestill enheten. Trykk og hold nede volum opp- og volum ned-knappene i 5 sekunder. Indikatorlyset blinker omtrent tre ganger, og du vil høre en tone. Koble enheten til mobiltelefonen gang til for å opprette en ny tilkobling.