Nnywellness.com

Hvordan å skyte et mål med et lasersikte


Laser severdigheter er ofte brukt i filmer og TV show som en dramatisk måte å vise at en person er om å bli skutt. Den virkelige hensikten med et lasersikte er å hjelpe personen holder pistolen i kø skudd han skal ta. Sikter en laser syn riktig på målet krever etter noen trinn nøyaktig. Dette vil sikre at målet er riktig lyser opp av laser-syn slik at du kan ta en nøyaktig skudd.

Instruksjoner

• Slå av din lasersikte. Øk din pistol med lasersikte tilknyttet øyenivå.

• Se gjennom din laser syn på målet, og Merk hvor du tror laser prikken skal vises. Brann på målet, og noter hvor målet er truffet.

• Senke pistolen din og aktivere lasersikte. Raise pistolen tilbake til øyehøyde, og se gjennom lasersikte. Noter hvor laser prikken treffer målet, og sammenlign det med hvor du trodde laser prikken ville være å treffe målet.

• Trykk på avtrekkeren av pistolen, og fyre av en runde på målet. Sammenlign dette med hvor du treffer målet når du ikke bruker lasersikte. Legg merke til hvordan du korrigerer for forskjeller når du fotograferer.

• Line opp laser prikken på målet, og fyre av en ny runde mens du ser gjennom lasersikte.

Tips og advarsler

  • Alltid Bruk verneutstyr som vernebriller når lossing et skytevåpen i en pistol club skytebane.
  • Inneha en ulovlig skytevåpen kan føre til arrest, fengsling og fengsel tid.