Nnywellness.com

Hvordan erstatte en Mercedes frontlys


Mercedes-Benz gjør noen av de mest pålitelige og aktet bilene på veien i dag. Mesteparten av tiden du vil sannsynligvis ta din Mercedes dealeren å få det reparert; Det er imidlertid lett å gjøre selv å erstatte en frontlys.

Instruksjoner

• Pop panseret og undersøke baksiden av frontlys. Bruk en skrutrekker til å fjerne festebolter av frontlys.

• Koble fra ledningsnett fra baksiden av frontlys. Rød (eller svart) sylinderen stikker ut fra baksiden av frontlys er ballast/pære mount. Slå dette mot fjerne baksiden av montering strukturen.

• Koble fire indre klippene holde pære på plass og skyv pære ut. Skyv pære i nye frontlys og koble fire indre klippene.

• Trykk ballast på baksiden av pære og dreie med urviseren låse den på plass. Koble ledningsnettet, og deretter montere frontlys med festeskruene (hvis aktuelt).

Tips og advarsler

  • Finne en brukt frontlys samlingen for din Mercedes kan spare en betydelig mengde penger; Sjekk lokale Skraphandlere.