Nnywellness.com

Slik Sync en Plantronics Plt


Slik Sync en Plantronics Plt

Plantronics Bluetooth headset gir brukere tilgang til hendene drift av deres transportabel telefonene. Hodetelefoner er bra for folk som fleroppgavekjøring og ønsker å få andre ting gjort mens på telefonen. Vil bruke hodesettet med telefonen, må du synkronisere, eller par, enhetene sammen. En gang sammenkoblet, kan brukere operere med de fleste av telefonens funksjon uten å bruke knappene på telefonen.

Instruksjoner

• Sted hodesettet i tilkoblingsmodus ved å trykke på "Call" og volum opp-knappen merket "+," til indikatoren lyset starter blinkende rødt og blått.

• Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter ved hjelp av telefonen. Instruksjonene for å søke etter Bluetooth-enheter finnes i brukerhåndboken som følger med telefonen. Etter søking, vises en liste over tilgjengelige enheter på skjermen.

• Merk alternativet "PLT" på listen, som representerer Plantronics hodetelefonen, og bekrefte sammenkoblingen på telefonen.

• Angi "0000" med tastene på telefonen når du blir spurt om et passord. Hodesettet blinker blått hvis sammenkoblingen er vellykket. Du er nå klar til å bruke Plantronics hodesettet med telefonen.