Nnywellness.com

Hvordan å resirkulere bilbatterier


Hvordan å resirkulere bilbatterier

Bilbatterier inneholder en høy mengde tunge ledelsen samt syre og deler laget av plast. Disse kjemikaliene er skadelig for miljøet når ikke avhendes på korrekt måte. Syre i bilbatterier kan også forårsake hudirritasjon når ikke håndteres riktig. Forholdsregler må tas når du kaster gamle bilbatterier. Det finnes flere metoder du kan bruke på Resirkuler og kast gamle bilbatterier.

Instruksjoner

• Bringe bilbatteriet til butikken hvor den ble kjøpt. Mest bilbransjen butikker som selger bilbatterier vil også ta dem for resirkulering. Det kan være en avgift for denne tjenesten, så kontakte dem og spørre.

• Kontakt reparasjon butikker i ditt område. Mange auto verksteder godtar døde bilbatterier og vil resirkulere dem gratis gratis eller for en liten avgift.

• Slippe av gamle bilbatteriet på din lokale metall resirkulering center. Kontakt resirkuleringssenteret å sørge for at de aksepterer skrap bilbatterier. Noen metal resirkulering kan betale deg for bilbatteriet.

• Kontakt din nærmeste American Automobile Association avdeling å finne ut hvor og når du kan slippe av gamle bilbatteriet. AAA tar vanligvis gamle bilbatterier for resirkulering dagtid jorden rundt April måned.