Nnywellness.com

Tilbakestille multifunksjon skjermen etter Service på en 2005 Mercedes-Benz


Mercedes Benz modeller fra 2005 på bruk en innebygd datamaskin for regelmessig vedlikeholdsintervaller. Det multifunksjonsmaskin viser at service er nødvendig når datamaskinen bestemmer det er tid. Hvis Mercedes-Benz forhandler utfører tjenesten på bilen, tilbakestilles de vanligvis multifunksjon visningen som en del av prosessen. Hvis du utfører tjenesten selv, kan du manuelt tilbakestille visningen.

Instruksjoner

• Slå tenningslåsen på uten å starte motoren.

• Trykk på bunnen multifunksjon knappen til venstre for rattstammen til det totale antall kilometer vises i vinduet.

• Trykk opp- eller nedpilen på styringen kolonnen kontrollpanelet til serviceintervallet vises på displayet.

• Trykk og hold tripdistansemåleren tilbakestillingsknapp til service intervall Tilbakestill meldingen vises på displayet.

• Trykk og hold tripdistansemåleren tilbakestillingsknapp i cirka tre sekunder til skjermen viser at serviceintervallet er tilbakestilt.