Tilbakestille multifunksjon skjermen etter Service på en 2005 Mercedes-Benz

06/08/2013 by admin

Mercedes Benz modeller fra 2005 på bruk en innebygd datamaskin for regelmessig vedlikeholdsintervaller. Det multifunksjonsmaskin viser at service er nødvendig når datamaskinen bestemmer det er tid. Hvis Mercedes-Benz forhandler utfører tjenesten på bilen, tilbakestilles de vanligvis multifunksjon visningen som en del av prosessen. Hvis du utfører tjenesten selv, kan du manuelt tilbakestille visningen.

Instruksjoner

• Slå tenningslåsen på uten å starte motoren.

• Trykk på bunnen multifunksjon knappen til venstre for rattstammen til det totale antall kilometer vises i vinduet.

• Trykk opp- eller nedpilen på styringen kolonnen kontrollpanelet til serviceintervallet vises på displayet.

• Trykk og hold tripdistansemåleren tilbakestillingsknapp til service intervall Tilbakestill meldingen vises på displayet.

• Trykk og hold tripdistansemåleren tilbakestillingsknapp i cirka tre sekunder til skjermen viser at serviceintervallet er tilbakestilt.

Related Articles